‘The Other Network heeft een krachtige boodschap voor de BV Nederland’

 Faiza Dadi maakt Finalisten Other Manager 2014 en The Other Businessman 2014 bekend

De Boodschap voor BV Nederland is duidelijk, de top van het bedrijfsleven kan zichzelf verrijken en versterken door meer diversiteit te integreren’. Met deze stelling leidde Faiza Dadi, Stadsdeeldirecteur Amsterdam Oost, de bekendmaking van de finalisten voor de titel The Other Businessman en The Other Manager 2014 in. Daarmee gaf ze tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de top van de Amsterdamse Margriettoren het startschot voor de aanlooptijd naar de spannende live verkiezing op 13 december. Ook jurylid Rajish Sagoenie sprak de gedachten van alle aanwezigen uit; ‘het hoge niveau van de genomineerden zendt een duidelijke boodschap uit: multiculturaliteit en gezamenlijk daadkrachtig optreden verbreden het succeseffect en stimuleren de algemene vooruitgang. Kortom, zaken doen anno nu!’

De zes finalisten voor de titel van The Other Businessman of The Other Manager 2014 mogen zich verheugen in een bijzonder jaar. Zij gaan zich nu terdege voorbereiden op hun finale presentaties tijdens het eindejaarsgala in Hotel Krasnapolsky op 13 december aanstaande. Het high class business-event bij uitstek waarbij The Other Network excellereert in haar rol van aanjager en stimulator in haar streven naar meer diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De kandidaten die dit jaar geselecteerd zijn vervullen daarin een voorlopers- of voorbeeldfunctie. Een spiegel waarin andere multiculturele aspirant-ondernemers zich kunnen herkennen. ´Een kans moet je kunnen herkennen en vervolgens nemen’ zo meent Faiza Dadi in haar bevlogen toespraak. ´Zo werkt het in het hele leven. Vermenging, daadkracht en toepassing zijn daarbij essentiële elementen´.

Een bijzonder voorrecht

Elementen die The Other Network toepast in alles wat ze onderneemt; zo ook de strenge jurycriteria die worden toegepast. Jurylid Sagoenie: ‘Dit is niet zomaar een benoeming. De kandidaten worden door het juryteam bestaande uit Kenaad Tewarie, Jasper Rijnders, Agnes Jongerius en mijzelf zorgvuldig gescreend en ondervraagd over een keur aan belangrijke criteria. Daarbij kun je denken aan zaken als resultaten uit het verleden, locatie, jaarcijfers, welbespraaktheid, vermogen tot onderscheiden en innoveren en een waarde als ambassadeur van de boodschap die The Other Network uitzendt. Een ambassadeurschap dat The Other Businessman 2013, Lionel Eersteling, met verve op zich heeft genomen. Hij heeft zeker zakelijk gezien enkele interessante deuren voor hem zien opengaan. Desgevraagd heeft hij dan ook nog enkele bemoedigende woorden voor de kandidaten van dit jaar: ‘Bereid je goed voor, wees je bewust van je voorbeeldfunctie, het pad dat je vrij baant, maar vooral; geniet met volle teugen en haal het meeste uit dit bijzondere voorrecht.’