Agnes Jongerius

Agnes Jongerius (geboren 4 november 1960) studeerde cum laude cum af in de sociaal economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar ze actief was bij studievereniging UHSK. Ze begon haar carrière bij de Vervoersbond FNV. Als regiobestuurder in Rotterdam hield ze zich bezig met de binnenscheepvaart en het beroepsgoederenvervoer.

In 1990 werd ze gekozen in het bondsbestuur van de FNV. In 1997 werd ze lid van het federatiebestuur en later werd ze vicevoorzitter van de FNV. Op 25 mei 2005 volgde ze Lodewijk de Waal op als eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. Agnes Jongerius was van 2005 tot 2012 voorzitter van vakbond FNV. Bij haar vertrek werd zij vooral geprezen om haar inzet, vasthoudendheid en haar omgang met lastige en gevoelige onderwerpen.

Agnes werd in haar tijd als voorzitter 2 keer verkozen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland. In 2008, door de Volkskrant en in 2009 door Opzij. Tevens eindigde Agnes jarenlang zeer hoog in de door de Volkskrant opgestelde lijst van machtigste mensen in Nederland.

Agnes is nu o.a. onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waar zij zich bezighoudt met de vraag hoe de burger beter betrokken kan worden bij Europa. Ook zet zij zich nog steeds in voor de positie van vrouwen in het bedrijfsleven.

Op 20 september 2013 werd bekend dat Agnes heeft gesolliciteerd naar de functie burgemeester van Utrecht.

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid Women Inc
  • Bestuurslid Stichting De Volkskrant
  • Lid Raad van Nesteliers
  • Lid raad van advies Lof
  • Lid raad van commissarissen Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
  • Voorzitter Raad van Toezicht Aletta E-Quality, vanaf 1 januari 2013
  • Lid klankbordgroep Langetermijn Spooragenda, vanaf juni 2013

Reacties

reacties

Deel dit!