Dave Ensberg-Kleijkers

Dave Ensberg (31 jaar) is getrouwd, woonachtig in Sittard en van Surinaamse afkomst. Hij is werkzaam als voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs, een stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Midden-Brabant. Biezonderwijs bedient via haar zeven scholen circa 1.856 leerlingen en ondersteunt nog eens vele leerlingen via ambulante begeleiding. Het gaat hierbij om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking, leerlingen met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek alsmede om leerlingen uit het praktijkonderwijs. Binnen de stichting zijn ongeveer 500 medewerkers werkzaam waarvoor Dave eindverantwoordelijk is. Dave typeert zijn management- c.q. leiderschapsstijl als ‘dienend leiderschap’. “Ik wil onze (school)directeuren graag inspireren en prikkelen om het maximale uit henzelf en daarmee uit leerkrachten, onderwijsassistenten en andere collega’s te halen. Ik ben er als bestuurder voor hen en zij zijn er op hun beurt weer voor de leerling – en niet andersom!”

Daarvoor was Dave werkzaam als bestuurssecretaris van Onderwijsgroep Buitengewoon; ook een regionale stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs, maar dan in Noord- en Midden-Limburg. Daar was Dave de rechterhand van de zeer ervaren bestuurder, Peter Freij. “Peter is in meerdere opzichten voor mij een inspiratiebron en leermeester op het gebied van leiderschap. Hij is daadkrachtig, ambitieus, visionair, authentiek en verbindend. Van hem heb ik veel mogen leren!”, zegt Dave.

Eerder werkte Dave als strategisch adviseur ‘Kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam’ bij de gemeente Amsterdam en daarvoor bij verschillende adviesbureaus, waaronder PricewaterhouseCoopers. Dave heeft aan de Universiteit Leiden Bestuurskunde gestudeerd met als specialisatie ‘management van de publieke sector’.

Dave heeft een passie voor het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of in kwetsbare situaties. Naast zijn werk in het speciaal onderwijs, is hij daarom ook maatschappelijk zeer actief. Zo is hij voorzitter van stichting Het Nieuwe Wij, om jongeren en Nederlanders met een andere culturele achtergrond te verleiden tot meer maatschappelijke en politieke participatie. Ook is Dave vicevoorzitter van stichting Johan Ferrier Fonds. Dit fonds investeert in kleinschalige projecten in Suriname op het gebied van cultuur, maatschappijopbouw en onderwijs. Verder is Dave lid van de Raad van Advies van stichting Martin Luther King lezing.

Dave was in 2012 kandidaat-Kamerlid voor het CDA en in 2015 kandidaat-Statenlid voor het CDA Limburg. Ook was hij eerder onder meer voorzitter van Art.1, het landelijk expertisecentrum discriminatie, en zette hij zich in als vrijwilliger in onder andere Den Haag voor jongeren, eenzame ouderen en gedetineerden.

Reacties

reacties

Deel dit!