1. Stem van de jury

5 juryleden

Elk jurylid beslist individueel na de presentaties van de kandidaten wat zijn/haar top 3 is. Dit maakt hij/zij “live”bekend door een aantal punten toe te kennen aan elke kandidaat.

 

–       Puntenverdeling

Elk jurylid heeft 100 punten te verdelen onder de kandidaten op de volgende manier:

  1. Kandidaat plaats 1 = 50
  2. Kandidaat plaats 2 = 30
  3. Kandidaat plaats 3 = 20

 

De puntentoekenning wordt op het scherm per kandidaat getoond. Na dat elk jurylid zijn punten heeft toegekend, is het duidelijk wie de top-3 van de jury is.

 

  1. Stem van het publiek

6e jurylid = stem van het publiek en wordt als laatste stem toegevoegd aan de puntentelling op het scherm.

 

–       Manier van stemmen:

Het 6e jurylid/publiek stemt op zijn favoriet op 2 manieren:

-Online via een poll op Facebookpagina van The Other Network van 21 november t/m 13 december.(of 14 december)

-Via sms op de verkiezingsavond zelf op 14 december.

 

–       Puntenverdeling

De uitkomst van deze 2 stemmingen tezamen vormt de top 3 van het publiek. Op basis hiervan worden er hetzelfde aantal punten (als de jury) toegekend aan elke kandidaat. Dit houdt in dat:

 

  1. De kandidaat met de meeste stemmen 50 punten erbij krijgt.
  2. De kandidaat die de tweede favoriet is 30 punten erbij krijgt.
  3. De kandidaat met de minste stemmen 20 punten erbij krijgt.

 

De punten van het publiek worden op het scherm bij elke kandidaat bijgeteld wat voor een winnaar zorgt.

 

  1. Bij een gelijke stand beslist de voorzitter.